Luonnonläheinen asumiskonsepti

Projektista

Kestävän palveluasumisen ekosysteemi KEKO-hankkeen päätavoitteena on rakentaa pitkäjänteinen yhteistyö ja alueellinen ekosysteemi kestävien asumisen ratkaisujen kehittämiseksi. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan palveluasumisen kokonaisuus, mistä kerätään havaintoja, tietoa ja kokemuksia samankaltaista yritystoimintaa suunnittelevien palveluntarjoajien käyttöön. Keväällä 2022 minulla oli ilo olla hankkeessa mukana palvelumuotoilijana suunnittelemassa palveluasumisen asumiskonseptia.


Projekti käynnistyi olemassa olevan tiedon ja asiakasymmärryksen kartoittamisella, tarkoituksena muodostaa kokonaiskuva palveluasumisen nykytilasta, ongelmista tai puutteista, sekä kerätä ideoita asumisen ratkaisujen kehittämiseksi. Yksi kiinnostavimmista elementeistä työssä oli palvelumuotoilun ja sisustusarkkitehtuurin kohtaaminen.

Työ koostui kahdesta osallistavasta työpajasta ja kohderyhmähaastatteluista, joiden avulla teimme löydöksiä asiakkaiden asumisen tarpeista ja haasteista, jotka konseptin tulisi ratkaista. Konseptin visio esiteltiin hankkeelle ja toimeksiannon pohjalta syntyi myös rakentamis- ja käyttöratkaisuiltaan vähähiilisen ja ihmislähtöisen asumiskonseptin visuaalinen ilme.