Palvelumuotoilu ja konseptointi

Käyttäjälähtöinen brändin ja asiakaskokemuksen rakentaminen

Olemme erikoistuneet rakennetun ympäristön eri osa-alueiden projekteihin, joissa hyödynnämme muotoilua voimana positiiviselle muutokselle auttamalla organisaatioita kehittämään kestäviä käyttäytymismalleja ja elämäntapoja edistäviä palveluja.

Työpajat ja fasilitointi

Yhteinen yhteisöllisyys palveluasumisessa, 2023

Yhteinen yhteisöllisyys palveluasumisessa -seminaarin työpajassa rakensimme moniammatillisesti näkemystä yhteisöllisyydestä palveluasumisessa.

Kestävä asumiskonsepti, 2022

Vuoden 2022 aikana toteutimme ja fasilitoimme useita työpajoja, joiden avulla pyrimme muodostamaan käsityksen siitä, millaisiin tarpeisiin uuden asumiskonseptin tulisi vastata. Näiden avulla teimme arkkitehdille kehitysehdotuksia pohjapiirroksiin, sekä tilojen toiminnallisuuteen käyttäjien näkökulmasta.

Taipolis-rakennuksen tulevaisuus, 2022

Tavoitteena oli suunnitella ja ideoida uutta elämää Taipalsaaren vanhan sairaalan tiloihin, selvittäen millaisesta yhteisöllisestä asumisesta kuntalaiset olisivat kiinnostuneita.