YLEISTÄ

● Kuvauksen hinta ja sisältö määräytyy toimeksiannosta laaditun tarjouksen tai sopimuksen mukaisesti.
Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%.

● Käsittelemme ja toimitamme kuvat luovan harkintamme mukaan, vakiokäsittely sisältyy kaikkiin kuvapaketteihin.

● Jos sinulla on valokuvaamista varten erityinen brief, se tulee toimittaa kokonaisuudessaan sähköpostitse viimeistään kuvausta edeltävällä viikolla. Jos tarvitset tiettyjä otoksia tai tyyliä, välitäthän siitä tiedon hyvissä ajoin.

● Matkakustannukset määräytyvät kuvauslokaation perusteella ja sovitaan asiakkaan kanssa etukäteen. Yli 30 minuuttia kestävästä matkasta hintaan lisätään 40 € (+ alv 24 %) / matkustustunti.

KUVIEN KÄYTTÖ, LISENSSIT JA TOIMITUKSELLINEN KÄYTTÖ

● Käyttöoikeuden myöntämistä varten asiakkaan on ilmoitettava kuvan käyttötapa, julkaisu tai mainosväline sekä loppukäyttäjä. Tekijänoikeus ei siirry kuvan käyttöoikeuden ostajalle.

● Yksittäisen, ei-yksinoikeudellisen käyttöoikeuden kuvia saa käyttää vain asiakkaan verkkosivuilla, esitteissä, sosiaalisessa mediassa ja omassa printissä ellei toisin mainita.

● Asiakas ei saa jälleenmyydä tai luovuttaa kuvia kolmansille osapuolille, mukaan lukien kiinteistönvälittäjät, rakentajat, suunnittelijat, yhteistyökumppanit ja kauppiaat ilman tekijänoikeuden omistajan kirjallista lupaa (Minna Kivinen / La Nord Studio) tai ellei laskussa tai sopimuksessa toisin mainita. Yksityishenkilöiden tapauksessa kaikki kuvien kaupallinen käyttö on kielletty.

● Kolmannen osapuolen, joka haluaa käyttää kuvia omaan kaupalliseen tai toimitukselliseen käyttöön, on otettava yhteyttä La Nord Studioon ostaakseen oman ei-yksinomaisen käyttöoikeuden kuviin.

● Jos haluat välittää kuvat muille toimittajille ilman, että heidän tarvitsee ostaa omaa lisenssiään, sinun on varattava ”Monikäyttöinen, ei-yksinomainen lisenssi”. Monikäyttöisen, ei-yksinomaisen kuvalisenssin maksu on 30 % alkuperäisistä kuvauskustannuksistasi. Jos huomaamme, että olet välittänyt korkearesoluutioisia kuvia ilmoittamatta meille, tämä on tekijänoikeusrikkomus ja sinulta laskutetaan automaattisesti 30 % kuvauskustannuksistasi, joka kattaa valokuvauslisenssin käytön.

● Kaikki toimitukselliseen tarkoitukseen tulevat kuvat edellyttävät valokuvaajan hyväksyntää, ja kaikissa julkaisuissa kuvaaja on mainittava valokuvien yhteydessä ”Minna Kivinen / La Nord Studio”.

● Kuvan luvaton käyttö on tekijänoikeusrikos. Mikäli huomaamme, että kuvia on käytetty ilman lupaa, lähetämme tästä luvattomasta käytöstä laskun. Tämä ei kuitenkaan anna kuvaa luvatta käyttäneelle yritykselle tai taholle käyttöoikeuksia, vaan luvatta kuvaa käyttänyt yritys / taho voi riippuen asiakkaan kanssa tehdystä sopimuksesta ostaa kuvan käyttöoikeuden.

● Pidätämme oikeuden käyttää mitä tahansa luomaamme tai tuottamaamme kuvaa omaan markkinointiimme, portfolioomme tai blogiimme, mukaan lukien sosiaalinen media, verkkosivustot, kuvakilpailut, julkaisut ja koulutusmateriaalit, sekä muuhun valokuvaukseen liittyvään markkinointiin ilman erillistä lupaa, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

KUVAAJAN MERKITSEMINEN pl. vapaa käyttöoikeus

● Printti – La Nord Studion asiakkaalle osana palveluita tarjoamien kuvien julkaisussa, toimituksellisissa julkaisuissa tai verkkosivuilla valokuvien yhteydessä valokuvaaja tulee mainita ”Minna Kivinen / La Nord Studio”

● Sosiaalinen media – valokuvien yhteydessä valokuvaaja tulee mainita ”Minna Kivinen @lanordstudio ”

VAPAA KÄYTTÖOIKEUS

● Vapaa Käyttöoikeus mahdollistaa valokuvien pysyvän käytön asiakkaan omiin käyttötarkoituksiin sopimuksessa sovittuun lisenssihintaan.

● Valokuvan ja videon yksinomainen muokkausoikeus on toimittajalla, pois lukien tavanomaiset julkaisukäyttöön tarvittavat rajaukset ja julkaisualustan vaatimukset. Valokuvia ja videoita ei saa muokata tai laatia niistä muita johdettuja teoksia (esimerkiksi kuvakollaasit, videokollaasit) ilman toimittajan lupaa – niitä tulee käyttää sellaisinaan siinä muodossa, jossa ne on asiakkaalle toimitettu.

● Valokuvan tiedostonimeä ja metadataa ei saa muuttaa tai poistaa.

● Toimittajalla säilyy yksinomainen ja täydellinen (sekä moraaliset että taloudelliset oikeudet kattava) tekijänoikeus valokuviin, asiakkaalle annetaan vain oikeuksiltaan rajattu käyttöoikeus tämän valitsemiin valokuviin.

● Käyttöoikeus ei mahdollista valokuvien myymistä tai muuta luovuttamista edelleen; kyse on siis nimenomaan asiakkaan omasta käytöstä.

● Samanlaisia käyttöoikeuksia voidaan myöntää toimittajan toimesta muillekin asiakkaille, eli kyseessä ei ole asiakkaan yksinoikeus valokuvien käyttöön.

● Kuvaaja voi käyttää valokuvia haluamiinsa tarkoituksiin, esimerkiksi oman toimintansa mainostamiseen, referenssitöinä ja koulutuksissa.

TEKIJÄN OIKEUS JA KUVAN OMISTUS

● Kaikki tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajan omistuksessa ja kopioiminen kolmannelta osapuolelta edellyttää valokuvaajan suostumusta. 

● Tekijänoikeuden loukkaus johtaa aina hyvitysvelvollisuuteen ja tuottamuksellisissa tai tahallisissa tapauksissa myös vahingonkorvausvelvollisuuteen ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.

● Asiakkaalle toimitetut kuvat on lisensoitu asiakkaan käyttöön asiakkaan vaatimusten mukaisesti tarjouksessamme / laskussamme kuvatulla tavalla. Asiakas sitoutuu noudattamaan yllä olevia ehtoja ja hyviä journalistisia tapoja valokuvien julkaisun yhteydessä.