Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on www.lanordstudio.fi -verkkosivuston lainmukainen tietosuojaseloste (henkilötietolaki 10 §).

Laatimispäivä: 1.1.2020. Jos tämän rekisteriselosteen tiedot muuttuvat,
La Nord Studio kertoo muutoksista tällä sivulla.

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: La Nord Studio / Minna Kivinen

Postitoimipaikka: Helsinki

Sähköpostiosoite: minna (at) lanordstudio.fi

2. Käyttötarkoitus 

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, sekä sähköiseen markkinointiin käyttäen Facebookin ja Googlen ja markkinoinnin työkaluja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus tai sopimus.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu postituslistalle liittyneistä käyttäjistä, jotka ovat joko tilanneet uutiskirjeen tai ostaneet jonkin palvelun tai tuotteen verkkosivuston kautta ja antaneet sitä kautta suostumuksen tietojen antamiseen.

Asiakasrekisteri koostuu yhdestä rekisteristä:

Rekisteri asiakkaista sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, sekä mahdolliset sopimus- ja tilaustiedot.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja ylläpidon peruste

La Nord Studio käyttää rekisterin tietoja asiakassuhteiden ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen, asiakaspalvelun parantamiseen sekä markkinointiin.

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot tulevat käyttäjältä itseltään (kommenttikenttä ja yhteydenotot sähköpostitse tai lomakkeella). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun sekä evästeiden avulla. 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjän tietoja ei luovuteta eteenpäin suoramarkkinointitarkoituksiin.

Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa vain seuraavissa tilanteissa:

-Maksun välittäjänä on verkkokaupassa Paytrail Oyj 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

7. Rekisterin suojaus 

Käyttäjän tietoja käsittelee vain rekisterinpitäjä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterin tietoja käsitellään suojatun SLL-yhteyden kautta.

8. Evästeiden (cookies) käyttö 

La Nord Studio käyttää sivuillaan ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla yritys pystyy jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. La Nord Studio käyttää niitä siten, että voi tarjota asiakkaille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua La Nord Studion saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin La Nord Studion ylläpitämien sivujen ja sen tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

9. Henkilötietojen korjaaminen tai poistaminen rekisteristä

Käyttäjällä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle tämän selosteen kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä.

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Kaikkia tietoja säilytetään asiakkaan suostumuksella ja asiakkaalla on milloin vain mahdollisuus pyytää La Nord Studiota poistamaan tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.